Juridische mededeling

Alle gebruikers die toegang nemen tot deze website stemmen ertoe in deze te gebruiken conform deze Algemene Voorwaarden van Gebruik en alle toepasselijke rechtsregels.
De gebruikers hebben geen toestemming om de informatie en materialen die op deze website beschikbaar worden gemaakt te gebruiken op enige verboden wijze of met een verboden doel, strijdig met de openbare orde en met de goede zeden en/of (mogelijk) strijdig met de rechten van derden.