Disclaimer

Disclaimer: de gezichtsbedekking mag niet worden gebruikt (1) in een chirurgische setting of waar een aanzienlijke blootstelling aan vloeistof, lichamelijk of ander gevaarlijk ongedierte kan worden verwacht; (2) in een klinische setting waar het infectierisiconiveau door blootstelling door inademing hoog is; of (3) in de aanwezigheid van een warmtebron met hoge intensiteit of brandbaar gas. Beschermmaskers geeft geen garanties, expliciet of impliciet, dat de gezichtsbedekking infectie of overdracht van virussen of ziekten voorkomt.

Dit geldt voor al de producten die Beschermmaskers verkopen.